Tuesday, January 20, 2015

Kulttuuridiversiteetin vaalimisesta

 

Innostava. Pyrkimys vahvistaa kulttuuridiversiteettia yleisesti hyväksyttynä, vaalittavana arvona on hyvä idea. Tämä ei tietenkään tarkoita, että pitäisi henkilökohtaisesti kaikkia kulttuurillisia traditioita tai kaikkia niiden ilmentymiä hyvinä tai tavoiteltavana (eikä tietenkään sitäkään, että mitään kulttuureja pitäisi yrittää väkisin pitää staattisessa tilassa vain koska perinteet - muutos on luonnollista).

Vaikken tietenkään henkilökohtaisesti kannatakaan kaikkia vieraiden kulttuurien arvoja tai tapoja, suhtaudun varauksella (en siis totaalisen kielteisesti - varauksella) pyrkimykseen "kehittää" vieraita kulttuureja ulkopuolelta käsin. Monet itselleni vieraat käytännöt tuntuvat omasta näkökulmastani tarkasteltuna vastenmielisiltä, ja saatan uskoa, että maailma olisi ilman niitä kliffampi paikka maleksia. Tästä huolimatta en saa vakuutettua itseäni siitä, etteikö pyrkimyksellä pakottaa niitä pois mitä todennäköisimmin olisi (usein) ennalta vaikeasti hahmotettavia, tuhoisia vaikutuksia kyseiseen kulttuuriin.

Globaaliksi arvopoliisiksi asettautuminen tuntuu monesti edesauttavan loputtomien konfliktien ja koston kierteitä, eikä arvojensa tuputtajilla ole yleensä kovinkaan hyvää käsitystä oman maailmankatsomuksensa ongelmallisista, tuhoisista elementeistä, tai siitä, mitä tuputtaessaan toisilta kulttuureilta tuhoavat, joko suoraan tai edesauttamiensa konfliktien kautta. (Viime vuosina esimerkiksi "demokratian" pakottaminen ulkopuolelta on näyttäytynyt melkoisen kelvottomana projektina, vaikka toisaalta, eihän mitään vilpittömiä pyrkimyksiä maiden demokratisointiin demokratian itsensä vuoksi tainnut olla olemassakaan, mutta se on jo oma keskustelunsa.)

En sano, ettei muiden kulttuurien traditioita saisi kyseenalaistaa ulkopuolelta, tai ettei sivistyspyrkimyksillä toisinaan voisi olla hyviäkin seurauksia. Vaikutusten arvioiminen etukäteen vaan on aika hankalaa, varsinkin kun ottaa huomioon se, että omat arviointikriteerit ovat todennäköisesti äärimmäisen biasioituneita oman arvomaailman suuntaisesti. Lähtökohtana tulisi mielestäni pitää kulttuuridiversiteetin vaalimista, ja puuttumisen tulisi aina olla erityistapaus ja ratkaisuna poikkeuksellisen hyvin perusteltu (enkä edes jaksa lähteä avaamaan sitä pandoran lipasta, joka liittyy "hyvin perusteltuun" liittyviin ongelmiin).

Monista kyseenalaisista elementeistään huolimatta, läheskään kaikki tänä päivänä elossaolevat kulttuurilliset traditiot eivät ole merkittävissä määrin osallistuneet esimerkiksi globaalin ekologisen kriisin aiheuttamiseen. Vaikka pidänkin sen synnyttänyttä teollis-tieteellis-teknologista sivilisaatiota, johon itse merkittävissä määrin identifioidun (ja jonka puitteissa tehdyistä valinnoista miellän kantavani vastuuta) monessa mielessä varsin kehityskelpoisena, sen vaikeus elää tällä pallolla kestävästi rohkaisee tutkimaan, josko muunlaisilla maailmankuvilla voisi olla jotain annettavaa tällä saralla. Toki monet (useimmat?) ihmiskulttuurit ovat pienemmässä mittakaavassa harjoittaneet resurssiensa yli elämistä, mutta se ei tarkoita, että ne kaikki olisivat tehneet näin, tai ettei kulttuurien vuorovaikutuksella olisi paljon annettavaa muissakin konteksteissa, tai ettemme me teollis-tieteellis-teknologisen sivilisaation puitteissa kasvaneet voisi oppia pääosin sen ulkopuolella eläviltä mitään.

Jos minä määrittelen hyvät saavutukset sen mukaan, mitä olen itse saavuttanut, toki muiden saavutukset näyttäytyvät laimeammassa valossa. On helppoa pitää muita kulttuureja arvottomina, jos ei hahmota, kuinka paljon oma maailmankuva ja omat kulttuurilliset viihekehykset vaikuttavat siihen, mitä kysymyksiä ja ilmiöitä pitää merkityksellisinä. Tämän seurauksena vaikkapa joku lähinnä rationaalis-materiaalisen maailmankuvan pohjalta operoiva saattaa pitää esimerkiksi jonkun toisen animistista narratiivia täysin tyhjänpäiväisenä ja järkevälle ihmiselle mitääntarjoamattomana, ja toisaalta animistille vaikkapa pyrkimys jäsentää maailmaa tieteellisen metodin avulla saattaa kuulostaa absurdilta ja epäkäytännölliseltä. Toisinaan molemmille voisi tehdä hyvää työntää päätään muuallekin kuin aina vain omaan... no joo, kyllähän te tiedätte.

Jokainen puheenvuoro on lopetettava johonkin (muutenhan kyse on pelkästä puheesta ilman mitään vuoroja), tämä puheenvuoro loppuu tähän.

No comments: